Quantum Magnetic Resonans

The Quantum Magnetic Resonance Analyzer is a new generation device originally created for the study of the state of astronauts, allowing a comprehensive and non-invasive examination of the state of human health.

As a result of the study, the Quantum Magnetic Resonance Analyzer generates 39 transparent readable reports that can be discussed with the researcher and send them their results electronically (PDF format) to the indicated e-mail address.

Quantum Magnetic Resonance allows you to quickly and non-invasively receive a clear and comprehensive overview of human health. The test, in comparison to other similar tests, is cheap and does not require long-term enrollment!

© 2018-2019 by Chata Mirdada All rights reserved

  • Black Facebook Icon

Wszystkie artykuły i filmy zamieszczone na witrynie chatamirdada.com mają charakter edukacyjny, nie stanowią i nie mogą zastąpić porady lekarskiej. Właściciel witryny dokłada wszelkich starań, aby podawane w niej informacje były poprawne merytorycznie i nie były sprzeczne z obecną wiedzą specjalistyczną, jednakże ostateczna decyzja dotycząca form i przebiegu leczenia należy do lekarza. Redakcja i właściciel witryny nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach witryny, która nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.